SINTEF Energimodul

SINTEF har på oppdrag fra Statens vegvesen utviklet en energimodell for å kunne gjøre detaljerte beregninger av mobilitetsbasert energiforbruk i transportsektoren. 

Demonstrasjon Lær mer

Demonstrasjon av energimodulen

Konfigurasjon


Rute
Reverser

Kjøretøy

Sjåfør


ResultaterVis på kart:


Feil i datagrunnlag kan forekomme.

Fart og utslipp

Transport er en stor bidragsyter til norske klimagassutslipp. Hva er de viktigste årsakene til utslipp? Hva kan vi gjøre for å redusere utslipp fra transport? Dette er to av de viktigste spørsmålene vi må svare på for å løse et av vår tids største klimautfordring.

SINTEF har på oppdrag fra Statens vegvesen utviklet en energimodell for å kunne gjøre detaljerte beregninger av mobilitetsbasert energiforbruk i transportsektoren. Energiforbruk er avgjørende for drivstofforbruket til et kjøretøy, og en kan dermed avlede klimagassutslipp fra beregningene ved hjelp av kjente sammenhenger.


Detaljeringsnivå

Energi, drivstofforbruk og utslipp blir ofte uttrykt som gjennomsnittstall i utredninger av klimagassutslipp fra transportsektoren. Ser man på store nok områder kan dette være den enkleste fremgangsmåten, men man mister muligheten for å lokalisere detaljerte årsaker til problemet siden det er en rekke faktorer som kan påvirke energiforbruket til et kjøretøy.

Energimodellen tar hensyn til veg-, kjøretøy- og sjåføregenskaper, og i tillegg trafikkbelastning. Alle disse påvirkningene kan deles inn i detaljerte faktorer som vil variere mye i et stort transportnettverk. Det er også samvariasjon mellom faktorene, noe som øker kompleksiteten.


Funksjonalitet

Fysikkbasert

Basert på de fysiske egenskapene ved både motor og veg

Fleksibel

Designet for å enkelt kunne ta imot data fra nye kilder

Fremtidsrettet

Inkluderer en forventet fremtidig kjøretøypark som kan endres ut fra endringer i teknologi og politiske mål.

Rask

Optimalisert for kjøring på store datamengder

Global

Kan brukes fra flere ulike verktøy som en standardisert måte å beregne fart, energi og utslipp

Personlig

Har tre forhåndsdefinerte sjåførprofiler, og kan tilpasses flere

Komponenter

Lette kjøretøy

Energimodellen for lette kjøretøy ble utviklet i prosjektet "Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp", på oppdrag fra Statens vegvesen.

Les mer
Tunge kjøretøy

Fartsmodellen for tunge kjøretøy ble utviklet i prosjektet "Fartsmodell for næringslivets transporter", på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Les mer

SINTEF Bærekraftig mobilitet

Fokus på fremtidens transportløsninger og kunnskapsbasert beslutningsstøtte for samferdselsinvesteringer.

© Copyright SINTEF